Daily Archives: May 7, 2019

Epiq ประกาศแผนสำหรับโซลูชั่นสร้างศักยภาพและความเป็นผู้นำ

Michelle Deichmeister เข้าร่วมงานกับ Epiq เพื่อนำการเสนอโซลูชั่นเปลี่ยนโฉมธุรกิจระดับสากล นิวยอร์ก, May 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Epiq ผู้นำระดับสากลในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการทางกฎหมาย ได้ประกาศวันนี้ว่า Michelle Deichmeister ได้ร่วมงานกับบริษัทในฐานะประธานบริษัทและผู้จัดการทั่วไป เพื่อนำในธุรกิจส่งมอบโซลูชั่นการเปลี่ยนโฉมธุรกิจระดับสากล Deichmeister ผู้บริหารประจำฤดูกาล ที่โดดเด่นในเรื่องของการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรและการสร้างผลกำไร ได้นำประสบการณ์ที่มีมากว่า 30 ปีในการเป็นผู้นำอาวุโสและประสบการณ์การจัดการมาสู่ Epiq Deichmeister มีประสบการณ์ที่สำคัญยิ่งในการขยายการปฏิบัติงานระดับสากลผ่านความมีวินัยในกระบวนการและติดตามบันทึกการส่งมอบบริการที่ลูกค้าพึงพอใจสูงได้อย่างโดดเด่น Deichmeister จะรับผิดชอบในการขยายขอบเขตของโซลูชั่น จากโซลูชั่นกระบวนการธุรกิจ สู่การใช้บุคลากรจากภายนอกเข้ามาดำเนินการใหม่ (Business process outsourcing: BPO) และใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย รวมถึงโซลูชั่นการเปลี่ยนผ่านที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทกฎหมาย และขยายไปสู่แผนกกฎหมายขององค์กรบริษัทในภาคส่วนการเงินการธนาคาร น้ำมันและแก๊ส… Read More