Daily Archives: March 14, 2018

Cloudflare Workers เปิดการประมวลผลแบบขอบ (Edge Computing) สำหรับทุกคน

โซลูชั่นอันดับหนึ่งของวงการทำให้ Cloudflare เป็นผู้นำในการประมวลผลแบบขอบ SAN FRANCISCO, March 14, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Cloudflare บริษัทด้านความปลอดภัยและการดำเนินการทางอินเทอร์เน็ตชั้นนำได้ประกาศการใช้งานจริงของ Cloudflare Workers ซึ่งเป็นช่องทางใหม่สำหรับนักพัฒนาในการเก็บและดำเนินการกับคำสั่งโปรแกรมโดยตรงที่ขอบของเครือข่ายระดับโลก Cloudflare ก่อนหน้า Cloudflare Workers มีสถานที่หลักสองแห่งที่นักพัฒนาสามารถเก็บคำสั่งโปรแกรมได้ คือ คำสั่งโปรแกรมแบบ front-end ที่ดำเนินการบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง หรือคำสั่งโปรแกรมแบบ back-end ที่ดำเนินการในศูนย์ข้อมูลกลาง ทั้งสองประเภทต่างก็มีข้อเสีย คำสั่งโปรแกรมที่ดำเนินการบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทางอัพเดทได้ยากและมีข้อจำกัดด้านกำลังและแบนด์วิดท์ คำสั่งโปรแกรมที่ดำเนินการในศูนย์ข้อมูลกลางมีค่าความหน่วงเครือข่ายมากจึงอาจทำให้ล่มได้ Cloudflare Workers เป็นสถานที่แห่งที่สามที่นักพัฒนาสามารถเก็บคำสั่งโปรแกรมไว้ใกล้กับลูกค้าได้ โดยเก็บไว้ที่ขอบของเครือข่าย Cloudflare ที่ได้รับการขยายในระดับโลก ซึ่งจะช่วยในเรื่องกำลังและความยืดหยุ่นของศูนย์ข้อมูลคลาวด์ และความซ้ำซ้อนของระบบกระจายสัญญาณขนาดใหญ่… Read More