Daily Archives: January 18, 2018

เวียดนาม ศูนย์กลางบล็อกเชนระดับโลกใหม่ – Vietnam Blockchain Week

เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม , Jan. 18, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Vietnam Blockchain Week หรือสัปดาห์บล็อกเชนในเวียดนาม ซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาระดับโลกที่อุทิศให้กับเทคโนโลยีและการพัฒนาบล็อกเชน การเติบโตอย่างอย่างก้าวกระโดดของบล็อกเชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารในมาเลเซียกำลังนำต้นแบบระบบการชำระเงินบล็อกเชนเข้ามาใช้ นักลงทุนหน้าใหม่ในสิงคโปร์ได้มีการลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ 4.0 ประเทศอินเดียให้สิทธิในการถือครองที่ดินในบล็อกเชน และผู้มีอำนาจควบคุมต่างๆ ของอินโดนีเซียกำลังพัฒนาระบบทดสอบเทคโนโลยีด้วยบล็อกเชน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพัฒนาตนเองให้เป็นภูมิภาคที่พร้อมสำหรับการนำมาใช้ สำรวจ และปรับใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในภูมิภาค เวียดนามเป็นประเทศล่าสุดที่ได้รับความสนใจว่ามีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางหลัก ทำไมควรเลือกเวียดนาม ศักยภาพของเวียดนามในฐานะเป็นผู้นำบล็อกเชนจะมีการเน้นย้ำในงานประชุมสัมมนาบล็อกเชนหลักซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของประเทศ เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุด (การเติบโตที่ 6-7% ต่อปี) โดยมีประชากรวัยหนุ่มสาว (ประชากรกว่า 40% จากจำนวนทั้งหมด 95 ล้านคนที่เป็นประชากรที่อายุต่ำกว่า 24 ปี)… Read More