องค์กรแพทย์ชั้นนำได้ปรับปรุงแนวทางเพื่อการทดสอบโมเลกุลและการบำบัดแบบเจาะจงในมะเร็งปอด

เดนเวอร์, Jan. 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการทดสอบวินิจฉัยโมเลกุลของโรคมะเร็งปอดทำให้เกิดการรักษาแนวใหม่และทำให้ผู้ป่วยมีความหวังมากขึ้นในการต่อสู้กับมะเร็งปอด, มะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนส่วนใหญ่ทั่วโลก

เพื่อให้แน่ใจว่าแพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าพอใจ สมาคมการแพทย์ชั้นนำสามแห่ง ได้แก่ the College of American Pathologists (CAP), the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) และ the Association for Molecular Pathology (AMP) ได้ปรับปรุงแนวทางปี 2556 ที่อิงจากหลักฐานของพวกเขาขึ้น

“แนวทางการทดสอบโมเลกุลฉบับปรับปรุงเพื่อการเลือกวิธีรักษาคนไข้โรคมะเร็งปอดด้วยยายับยั้งไทโรซีนไคเนสแบบเจาะจงเซลล์เป้าหมาย” ซึ่งเผยแพร่แล้ววันนี้ในรูปแบบออนไลน์ก่อน ได้กำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์โมเลกุลของโรคมะเร็งปอดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่สามารถเป็นแนวทางการบำบัดและรักษาเซลล์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การบำบัดเซลล์มะเร็งเป้าหมาย คือการใช้ยาหรือการรักษาประเภทอื่นที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งโดยการแทรกแซงโมเลกุลเฉพาะที่กระตุ้นการเติบโตและการพัฒนาของมะเร็งเฉพาะนั้น สำหรับคนไข้ที่มีเนื้องอกแฝงอยู่บางส่วน การดัดแปลงโมเลกุลเฉพาะอาจเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดด้วยยายับยั้งไทโรซีนไคเนสแบบเจาะจงเซลล์เป้าหมาย (TKI) ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนไข้

“มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการปรับปรุงครั้งนี้ซึ่งได้ต่อยอดมาจากแนวทางที่เราเริ่มใช้ในปี 2556” นายแพทย์ Neal Lindeman กล่าว เขาเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการแผนกวินิจฉัยโมเลกุลที่ Brigham and Women’s Hospital และเป็นรองศาสตราจารย์สาขาพยาธิวิทยาที่ Harvard Medical School ในบอสตัน และเป็นสมาชิกของ AMP “แนวทางเวชปฏิบัติต้องประเมินหลักฐานใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมและพิจารณาเทคโนโลยีการทดสอบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น”

นายแพทย์ Lindeman เป็นผู้นำคณะนักเขียนผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาทั่วโลกที่แต่งตั้งโดยองค์กรทั้งสามแห่ง คณะดังกล่าวประกอบด้วยนักพยาธิวิทยา, นักเนื้องอกวิทยา, แพทย์ระบบหายใจ, นักวิธีวิทยา, นักเทคนิคการแพทย์, และตัวแทนผู้ป่วย ซึ่งร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแนวทางตามกระบวนการอิงหลักฐานของสถาบันการแพทย์

แนวทางที่ได้รับการปรับปรุงนี้ได้เสริมหรือเน้นย้ำข้อเสนอแนะหลักของปี 2556 สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด และยังเสนอแนะการทดสอบสำหรับยีนชนิดใหม่ด้วย ประเด็นที่โดดเด่นที่สุด:

 • การทดสอบการกลายพันธุ์ของ  ROS1  เป็นวิธีที่ใหม่และเป็นที่แนะนำมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดทุกคนโดยไม่ต้องคำนึงถึงลักษณะอาการของโรค
 • การหาลำดับเบสของพันธุกรรมแบบหลายยีน (เช่น การทดสอบ NGS) ได้รับความนิยมมากกว่าการทดสอบยีนเดี่ยวหลาย ๆ ครั้งเพื่อระบุตัวเลือกการรักษาแบบอื่นๆ นอกเหนือจาก  EGFR,  ALK และ  ROS1 ถึงอย่างนั้นการทดสอบยีนเดี่ยวก็ยังได้รับการยอมรับอยู่
 • แม้ว่าจะทำการทดสอบ NGS แล้ว แต่ก็ยังแนะนำให้ทำการทดสอบยีนแบบอื่นๆ ด้วย เช่น – BRAF,  ERBB2,  MET,  RET และ  KRAS  อย่างไรก็ดี การทดสอบยีนเหล่านี้ไม่สำคัญหากได้ทำการทดสอบยีนเดี่ยวแล้ว หมายเหตุ:  BRAF  มีหลักฐานของข่าวที่ปล่อยออกมาก่อน ซึ่งเราคาดหวังให้พัฒนาเป็นข้อเสนอแนะที่หนักแน่นขึ้นเพื่อรวมการทดสอบยีนเดี่ยวเข้าไปด้วยในอนาคตอันใกล้
 • การทดสอบการเกิดโรคซ้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อ  EGFR (T790M) แต่ไม่จำเป็นกับ  ALK เนื่องจากความไวที่แตกต่างกันของยายับยั้ง ALK ซึ่งเป็นทางเลือกที่สองในสถานการณ์การกลายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใน  ALK  ยังพัฒนาไม่เพียงพอและยังอยู่ในระหว่างการทดสอบ
 • การทดสอบ  EGFR T790M ในการเกิดโรคซ้ำอาจทำได้โดยการตรวจชิ้นเนื้อหรือดีเอ็นเอนอกเซลล์ในกระแสเลือด  อย่างไรก็ดี การตรวจดีเอ็นเอนอกเซลล์เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้นในขณะนี้ ยกเว้นแต่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างเนื้อเยื้อหรือเซลล์มะเร็งได้
 • ไม่เช่นนั้นแล้ว ข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างมากด้วยความหนักแน่นของหลักฐานที่ทำให้ข้อเสนอแนะเดิมมีความหนักแน่น  การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุด:

  •    การรวม IHC สำหรับ ALK เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ FISH;

  •    การรวมตัวอย่างเซลล์มะเร็งเข้ากับปริมาณมะเร็งที่พอเหมาะเป็นวิธีที่ตรงข้ามกับการป้องกันเซลล์ที่แนะนำ

 • มีการเสนอความคิดเห็นว่าควรมีตัวอย่างสำหรับการทดสอบเพื่อคาดการณ์การตอบสนองต่อการรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน (เช่น PD-L1 IHC) แต่ไม่มีข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีคาดการณ์การตอบสนองต่อการรักษาดังกล่าว และจะเป็นหัวข้อสำหรับแนวทางที่กำลังจะเปิดตัวนี้

แนวทางฉบับสมบูรณ์สามารถเข้าดูออนไลน์ได้ที่ ศูArchives of Pathology & Laboratory MedicineJournal of Thoracic Oncology และ และ the Journal of Molecular Diagnostics   นอกจากนี้ CAPIASLC และ AMP ยังได้พัฒนาแหล่งข้อมูลที่จะช่วยนักพยาธิวิทยาและนักเนื้องอกวิทยาตรวจสอบและนำแนวทางไปปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ สรุปข้อเสนอแนะ งานนำเสนอเพื่อการสอน และคำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับ College of American Pathologists
ในฐานะองค์กรของนักพยาธิวิทยาที่ได้รับการรับรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผู้จัดการพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ College of American Pathologists (CAP) ได้ให้บริการผู้ป่วย นักพยาธิวิทยา และสาธารณะด้วยการดูแลและสนับสนุนความเป็นเลิศทางเวชปฏิบัติด้านพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ชันสูตรทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านรายงานประจำปีของ CAP  ได้ที่  CAP.ORG

เกี่ยวกับ International Association for the Study of Lung Cancer
International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) เป็นองค์กรระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่อุทิศตนเพื่อศึกษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งในช่องอกอื่นๆ สมาคมก่อตั้งขึ้นในปี 2517สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งปอดกว่า 6,500 คนจากทุกสาขาวิชากว่า 100 ประเทศ รวมกันเป็นเครือข่ายระดับโลกที่ร่วมงานกันเพื่อเอาชนะมะเร็งปอดและมะเร็งช่องอกทั่วโลก สมาคมยังได้ตีพิมพ์ the Journal of Thoracic Oncology ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลและการศึกษาหลักในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ตรวจหา วินิจฉัย และรักษามะเร็งช่องอกทุกชนิด โปรดเข้าไปที่ www.iaslc.org  เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Association for Molecular Pathology
Association for Molecular Pathology (AMP) ก่อตั้งในปี 2538 เพื่อกำหนดโครงสร้างและเป็นผู้นำในสาขาการวินิจฉัยโมเลกุลที่เกิดขึ้น สมาชิก 2,300+ คนของ AMP มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโมเลกุลหลายสาขา ได้แก่ ชีวสารสนเทศศาสตร์ โรคติดต่อ ภาวะทางพันธุกรรม และเนื้องอกวิทยา สมาคมได้รวมบุคคลจากสถาบันการศึกษาและศูนย์การแพทย์ชุมชน หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยอุตสาหกรรม ได้แก่ นักพยาธิวิทยาและผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับดุษฎีบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปและนักวิทยาศาสตร์ที่นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วย นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ได้รับการฝึกอบรม ความพยายามของคณะผู้อำนวยการ คณะกรรมการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิก AMP ทำให้เกิดแหล่งข้อมูลหลักสำหรับวิชาชีพ การศึกษา และความร่วมมือกันเพื่อเป็นสาขาทางการแพทย์ที่เติบโตรวดเร็วที่สุดสาขาหนึ่ง สมาชิก AMP ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและกฎระเบียบในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ั้ขั้นสุดท้ายคือนวัตกรรมในสาขาที่ล้ำหน้าและการปกป้องผู้ป่วยด้วยการเข้าถึงการทดสอบที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่  www.amp.org

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
Kerry Lydon, CAP
887-832-7844
klydon@cap.org

Colleen Miller, IASLC
720-325-2952
Colleen.Miller@iaslc.org

Andrew Noble, AMP
415-722-2129
anoble@amp.org

Related Post
SINGAPORE Kim Jong Un on Sunday strayed further from his North Korean home than he
SINGAPORE Kim Jong Un on Sunday strayed further from his North Korean home than he
The Singapore coastal hotel where President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un