งานแถลงข่าววันอังคารในงานประชุมสัมนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด: หลักฐานที่สนับสนุนนวัตกรรมรังสีร่วมรักษาในโรคมะเร็งปอด

เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น, Oct. 18, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — งานแถลงข่าวในวันนี้ที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ในงานประชุมสัมนาระดับโลกเกี่ยวกับมะเร็งปอด (WCLC) ครั้งที่ 18 ได้เน้นถึงการค้นพบแนวทางใหม่ในการศึกษาวิจัยของทั้งโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กและมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก การศึกษาวิจัยที่นำเสนอนั้นครอบคลุมงานวิจัยหลายสาขาอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การยืนยันเกณฑ์การจัดแบ่งที่ใช้อยู่เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อสนับสนุนการใช้งานของรังสีร่วมรักษาบางวิธีการได้

การตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อตรวจ พบว่ามีความน่าเชื่อถือสำหรับการประเมินการแสดงออกของ DLL3 ในโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก

การตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อตรวจสำหรับโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (small cell lung cancer: SCLC) พบว่าเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือสำหรับการประเมินการแสดงออกของ DLL3 โดยที่ DLL3 ในระดับสูงใน SCLC นั้นมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการรอดชีวิตที่ต่ำ ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถนำไปสู่การประเมินเพิ่มเติมของระบบที่ตรวจวัดเพื่อให้คะแนน ทั้งนี้ เพื่อการคาดคะเนถึงประสิทธิผลการรักษา DLL3 เป้าหมายและการแสดงออกของ DLL3 ที่มีนัยสำคัญทางคลินิกในมะเร็งเซลล์ประสาทและต่อมไร้ท่อใน ปอดเกรดสูงด้วย นอกจากนี้ Dr. Li-Xu Yan จาก Guangdong General Hospital และ Guangdong Academy of Medical Sciences ในประเทศจีนได้นำเสนอการค้นพบใหม่ของเธอในงานแถลงข่าววันนี้ด้วย สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

การรักษาตามการพบระดับต่างๆ ของ BRCA1 ไม่เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กในระยะที่หนึ่งและระยะที่สองที่ทำการผ่าตัดชนิด N+

Dr. Bartomeu Massuti ของ Alicante University Hospital จากประเทศสเปน เป็นตัวแทนกล่าวในนามของ Spanish Lung Cancer Cooperative Group (GECP-SCLG) ซึ่งได้เปิดเผยผลของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (NSCLC) ในระยะที่หนึ่งและระยะที่สองที่ทำ การผ่าตัดชนิด N+ ด้วยการใช้เคมีบำบัด (CT) แบบเลือกเฉพาะสำหรับบุคคล เพื่อรักษาตามระดับของ BRCA1 ที่ปรากฏ ซึ่งเป็นวิธีตรงข้ามกับวิธีการรักษามาตรฐานที่มีอยู่ ไม่ได้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตรวมในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดสำหรับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม สามารถคาดคะเนระดับของ BRCA1 ที่แสดงออกได้และการรักษาอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

นักวิจัยต่างยืนยันลักษณะที่ IASLC นำเสนอสำหรับสถานะ R ที่ไม่แน่นอน [R(un)] ด้วยการพยากรณ์โรคระหว่าง R0 ถึง R1

การค้นพบในการศึกษาวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ที่นำเสนอโดย Dr. John Edwards ของ University of Sheffield จากสหราชอาณาจักร ที่ยืนยันถึงเกณฑ์ที่นำเสนอโดยสมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) สำหรับสถานะการตัดขอบเขตเนื้องอกที่ไม่แน่นอน R(un) ในการจัดแบ่งปริมาณเนื้องอกคงค้าง นักวิจัยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์สถานะ R โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากโครงการการแบ่งระยะมะเร็งปอดของ IASLC สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

การศึกษาวิจัย PACIFIC แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่คงเดิมในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก ที่ได้รับการรักษาด้วยยา Durvalumab ภายหลังการรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมกับรังสี

ตามงานวิจัยของ Dr. Rina Hui ของ University of Sydney และ Westmead Hospital จากประเทศออสเตรเลียที่แสดงให้เห็นว่า การรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันโดยใช้ยา Durvalumab ภายหลังการรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมกับรังสีในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (NSCLC) ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้และอยู่ในระยะลุกลามเฉพาะที่ ทำให้มีอัตราการรอดชีวิตโดยที่ไม่มีการลุกลามของโรค (progression-free survival: PFS) ที่ดีขึ้น ขณะที่ค่าการวัดคุณภาพชีวิตยังคงมีเหมือนเดิม ผลของการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา Durvalumab ไม่มีอาการของโรค การทำงานของร่างกาย หรือมีคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพที่แย่ลง ซึ่งคล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

ดูการถ่ายทอดการแถลงข่าวประจำวันได้ ที่นี่

เกี่ยวกับ WCLC

การประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด (WCLC) เป็นงานประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกอื่นๆ ซึ่งดึงดูดนักวิจัย แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญกว่า 6,000 รายจากกว่า 100 ประเทศ เป้าหมายของการประชุมคือการเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด เพิ่มความตระหนัก ความร่วมมือ และความเข้าใจในโรคมะเร็งปอด และเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาล่าสุดทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ “Synergy to Conquer Lung Cancer” (การทำงานร่วมกันเพื่อพิชิตโรคมะเร็งปอด) การประชุมจะครอบคลุมสาขาวิชาหลายประเภทและเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยและผลการทดลองทางคลินิกต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม http://wclc2017.iaslc.org/.

เกี่ยวกับ IASLC
สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอด (IASLC) เป็นองค์กรระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกอื่นๆ ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งปอดมากกว่า 6,500 รายจากทั่วทุกสาขาวิชาในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งได้สร้างเครือข่ายระดับโลกที่ทำงานร่วมกันเพื่อพิชิตโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกทั่วโลก สมาคมยังตีพิมพ์วารสาร Journal of Thoracic Oncology (วารสารมะเร็งวิทยาทางทรวงอก) ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ด้านการศึกษาและข้อมูลที่สำคัญสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตรวจหาวินิจฉัยและรักษามะเร็งทรวงอกทั้งหมดกรุณาเยี่ยมชม www.iaslc.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ:

Hillary Wasserman

ผู้ช่วยอาวุโส
HWasserman@GroupGordon.com
+1 732-778-1896

Becky Bunn, MSc
ผู้จัดการประชาสัมพันธ์
Becky.Bunn@IASLC.org
+1 720-254-9509

Related Post
LANZHOU (Gansu, CHINA), As globally connected countries, Singapore and China are natural partners for the
LAS VEGAS President Donald Trump defended his tough stance on immigrants crossing the U.S. border